Boekingsvoorwaarden Nederland

Uw reis begint met een vrijblijvende offerte van Thika Travel. Graag zetten we bij het uitbrengen van ons voorstel de vluchten en hotels alvast vrijblijvend voor u in optie. U bent uiteraard nergens toe verplicht.

Boekingsformulier

Om uw boeking definitief te maken, vult u het boekingsformulier in en stuurt u deze, voorzien van uw handtekening, aan ons retour. U kunt het ondertekende formulier per mail, fax of post aan ons retourneren. Graag ontvangen we ook een kopie van de paspoorten van alle reizigers (let op: de identiteitskaart is geen rechtsgeldig reisdocument wanneer u buiten Europa reist).

Boekingsbevestiging

Nadat wij uw ondertekende boekingsformulier hebben ontvangen, maken we uw boeking definitief. Zodra alle reisonderdelen door onze partners bevestigd zijn, ontvangt u de boekingsbevestiging/factuur van ons. Wij vragen u de volledige reissom uiterlijk acht weken vóór vertrek aan ons te voldoen.

ANVR-Reisvoorwaarden

Thika Travel is aangesloten bij de Algemeen Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen (ANVR). Deze brancheorganisatie bevordert de kwaliteit van reizen en de informatievoorziening over reizen. Op al onze reisaanbiedingen zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. De volledige voorwaarden kunt u teruglezen op de website van de ANVR. Wanneer u bij ons boekt, stemt u automatisch in met de ANVR-Reisvoorwaarden. Zoals mogelijk is binnen deze voorwaarden, heeft Thika Travel het recht om op het gebied van betalings- en annuleringsvoorwaarden af te wijken van de ANVR-Reisvoorwaarden.

Betalingsvoorwaarden Thika Travel

De gebruikelijke aanbetaling voor uw reis bedraagt 25% van de totale overeengekomen reissom. Verzorgen wij tevens de annuleringsverzekering voor u, dat gaat de dekking daarvan gelijk in en is de premie eveneens te voldoen bij de aanbetaling.

Wij vragen u het restant van de reissom uiterlijk 56 dagen vóór de aanvangsdatum van uw reis te voldoen. U ontvangt hiervoor tijdig een geheugensteuntje. Wanneer u binnen 56 dagen na het boeken van de reis vertrekt, is de volledige reissom direct bij de boeking verschuldigd.

Geen enkele reis die Thika Travel verzorgt is hetzelfde als enige andere. Alle reizen worden volledig individueel ontworpen. Daarmee kunnen ook de voor uw reis vereiste minimale aanbetaling en restantbedrag(en) afwijken van het hier boven genoemde.

Tevens kan het zijn dat uw reis of reisonderdelen afwijkende betaalmomenten kent, net als bij boekingen voor het hoogseizoen. Indien dit van toepassing is, dan zal Thika Travel dat duidelijk in uw reisvoorstel of begeleidend schrijven vermelden. Deze afwijkingen zullen ook aangepast in de factuur.

Uw reissom voldoet u via banktransfer of American Express creditcard. Eventuele provisies van creditcardmaatschappijen berekenen wij aan u door.

Annuleringsvoorwaarden Thika Travel

Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk bevestigd te worden. Bij annulering door de reiziger (zie artikel 9.2 van de ANVR-reisvoorwaarden), hanteren wij onderstaande annuleringsbepalingen. Naast de administratiekosten zijn de volgende kosten verschuldigd:

  • tot 42 dagen voor vertrek: 30% van de reissom, of de minimale aanbetaling
  • van 42 dagen tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom
  • van 28 dagen tot 14 dagen voor vertrek: 75% van de reissom
  • van 14 dagen tot zeven dagen voor vertrek: 90% van de reissom
  • binnen zeven dagen voor vertrek en vanaf de dag van vertrek: 100% van de reissom

Zoals aangegeven, kunnen betalingsvoorwaarden en – momenten door het specifieke karakter van de maatwerkreizen van Thika Travel afwijken van het gebruikelijke dat hier boven vermeld is. Hierop aansluitend wijken ook de bijbehorende annuleringsvoorwaarden af. Indien de kosten die onze partners aan ons berekenen hoger zijn dan in het vermelde overzicht, zijn we genoodzaakt om deze extra kosten aan u door te berekenen.

Het teruggeven van luchthavenbelastingen bij een annulering wordt uitgesloten, omdat dit al wordt opgenomen in de berekening van de annuleringskosten.

 Annuleringsvoorwaarden voor poolexpedities

Rederijen en aanbieders van (expeditie)cruises hanteren verhoogde annuleringskosten en andere betalingstermijnen. Voor poolexpedities gelden daarom de volgende annuleringsvoorwaarden:

  • tot 120 dagen voor vertrek van de (expeditie)cruise: 25% van de passageprijs
  • vanaf 120 dagen tot de dag van vertrek van de (expeditie)cruise: 100% van de passageprijs

Door het zeer uitgebreide aanbod aan (expeditie)cruises is het niet doenlijk om voor alle rederijen allesomvattende voorwaarden te bepalen. Ook hier zal Thika Travel de eventueel hier op afwijkende betalings- en annulatievoorwaarden volgen van de individuele aanbieder van de geboekte (expeditie)cruise.

Voor de andere onderdelen van uw poolreis, zoals vluchten en individuele landarrangementen, gelden de algemene annulatievoorwaarden van Thika Travel.

Wijzigingen in uw reis

Mocht een onderdeel van uw reis op het moment van boeken niet beschikbaar zijn of alleen tegen een hoger tarief dan in de offerte gecommuniceerd is, dan nemen wij contact met u op voor overleg. Wel kan het voorkomen dat vliegtarieven wijzigen door verschillende boekingsklassen of gewijzigde luchthavenbelastingen. Een eventuele verhoging zullen we dan helaas aan u moeten doorbelasten.

Wilt u na boeking nog een wijziging doorvoeren in uw reis? Dat kan, voor deze wijziging in de reisovereenkomst brengen wij  €50,- administratiekosten in rekening.

Reis- en annuleringsverzekering

Thika Travel stelt verplicht dat al haar reizigers een reis- en annuleringskostenverzekering afsluiten, die aansluit op uw reis en bestemming. Thika Travel regelt dit graag voor u bij de verzekeringsmaatschappij De Europeesche. Wij kunnen dit tegelijk met uw boeking regelen. Het staat u uiteraard vrij een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten bij een kantoor naar keuze. Dan vragen wij u het vrijwaringsformulier te ondertekenen. Hiermee doet u afstand van alle rechten.

Heeft u al een reis- en annuleringsverzekering afgesloten? Stuur ons dan een kopie van uw verzekeringspapieren (dit kan bij de persoonlijke- en medische documenten worden bijgevoegd).

Heeft u een doorlopende annuleringsverzekering?

Wij raden u aan om voorafgaand aan uw reis bij uw verzekeringsmaatschappij na te gaan welk dekkingsbedrag voor uw verzekering geldt. Houd er rekening mee dat voor doorlopende annuleringsverzekeringen veelal een maximum dekking van toepassing is. Vaak kunt u wel tegen bijbetaling bij uw verzekeringsmaatschappij de dekking verhogen tot het gewenste bedrag.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Thika Travel (KvK nr. 30131330) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Stichting Calamiteitenfonds Reizen

Thika Travel (KvK nr. 30131330) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.