Thika Travel: 30 jaar duurzaam toerisme. Nu volledig CO2-neutraal

maart 2017

Duurzaamheid: een even vanzelfsprekend als fundamenteel onderdeel van ons DNA. Uit mijn blogs over het ontstaan van Thika Travel en de essentie van het DELEN en SAMEN, blijkt waarom dit zo belangrijk was en steeds meer is voor Thika. Ook na onze 30 jaar, wellicht nog meer dan ooit!

Vaak worden er in een jubileumjaar kortingen gegeven of grote feesten gepland. Thika Travel kiest er bewust voor om giving back een andere inhoud te geven. De Thika Foundation, gerund door en voor Thika klanten, is volop actief. Binnenkort gaat de website live en stellen we de eerste projecten aan u voor, die door het Bestuur geselecteerd zijn: de woestijnleeuwen van Namibië en de sneeuwluipaarden in de Himalaya.

In ons streven impactvol te doneren leidt onze speciale jubileum-groepsreis in februari 2018 naar de Himalaya in winters Ladakh. Hoofddoel is dat even legendarische als bedreigde sneeuwluipaard in de natuur te treffen. Dankzij een in de reissom ingebouwde donatie kunnen we een serieus bedrag overhandigen aan de Snow Leopard Conservancy. Beide donaties aan dit goede doel worden aangevuld door een nóg serieuzer bedrag, dat ingezameld werd als alternatief voor cadeaus bij de viering van de 50e verjaardag van een trouwe Thika klant. Tijdens de reis wordt dit overhandigd aan de Conservancy om hun werk in Ladakh te ondersteunen.

Maximale opbrengst voor de lokale bevolking

Onze oorsprong in 1987 lag niet toevallig in Zimbabwe, waar het nog embryonale safaritoerisme volledig in het teken stond van conservation. Onze wandel- en kanogidsen, toppers op hun gebied, waren vol toegewijd aan het delen van hun kennis en ervaring in een vaak fragiele natuur. Impactarm, kleinschalig toerisme ten behoeve van het behoud van natuur en de ‘species’. Dit sloot naadloos aan op onze dromen om met ons toerisme hieraan bij te kunnen dragen.

Dankzij de inzichten van de telgen uit de presidentiële Khama familie in Botswana, aangevuurd door een paar safari-visionairs in ‘korte broeken’, volgde daar al snel de wettelijke ban op grootschalig en destructief toerisme en de keuze voor het behoud van het rijke erfgoed middels hoogwaardig toerisme.

High yield – low impact toerisme, waar Thika Travel zich snel na haar start op aan heeft gesloten. Hierdoor bereikt per boeking een veel hogere opbrengst de lokale bevolking, dan de anderszins veelal op budget verkochte safari’s. In geld en in non-materiële zaken als banen in het toerisme, opleidingen en perspectieven, empowerment van vrouwen, klinieken, scholen, drinkwater, en elektriciteit.

Aantrekkelijke alternatieven

Deze vorm van reizen bood en biedt alternatieven aan de vaak arme lokale bevolking voor de stroperij, omdat er een economische waarde ontstond van het behoud van fragiele natuur en wild populaties. Levend wild is eerder een langjarig ‘spaarbankboekje’, dan de kortstondige en gevaarlijke winsten door het stropen. Behoud of soms zelfs verbetering van de natuur maakt hun gebied aantrekkelijker voor toerisme en met het maken door Thika Travel van de juiste keuzes voor even duurzaam opererende safari camps en gidsen, biedt dit een eerlijker verdeling van de opbrengsten. Ook in de andere regio’s, die Thika Travel aanbiedt, kiezen we er voor om het product aanbod zo in te richten, dat de door onze klanten gegenereerde toerisme dollarstroom kan bijdragen aan het nagestreefde duurzaamheidsdoel, terwijl we de typische Thika belevening in stand houden en vaak zelfs verdiepen.

Thika Travel totaal aanpak rond duurzaamheid en onze betrokkenheid

Alleen met een bewuste keuze voor partners in onze bestemmingen, die de local communities laten meeprofiteren en zo de natuur en het wildlife en de biodiversiteit van de bezochte gebieden beschermen, ben je er niet. Human-wildlife conflicten beïnvloeden het dagelijkse leven van de bevolking te zeer om in ‘modellen’ te blijven steken. Ook hier kunnen we bewuste keuzes maken en via de bestedingen van de uitgaven ten behoeve van uw reis, een essentiële bijdrage leveren aan het compenseren van eventuele verloren koeien en geiten.

Dit vormt de kern van de missie van Thika Travel en mag u van ons verwachten. Wel zullen we altijd het voorbehoud moeten maken van best efforts en best practices en waar we zelf geen policing agency zijn, maken we natuurlijk wel deel uit van een fijnmazig netwerk van gelijkgestemde partners en NGO’s.

Uw volledige reis CO2 gecompenseerd

Om de reis, die u bij ons boekt, naast deze positieve impact een zo klein mogelijke milieuschade op te laten leveren, kiest Thika Travel er voor om de CO2-uitstoot door deze reis volledig te compenseren. Dit betekent dat we naast de internationale vluchten, ook de uitstoot in uw accommodatie, alle (safari en andere) experiences en activiteiten en het lokale vervoer in de door u gekozen bestemming zullen compenseren.

Dit geldt voor alle Thika boekingen die ná 1 januari 2018 geëffectueerd worden, bij ons Nederlandse kantoor alsook bij onze vestiging in Berchem.

Hiertoe zijn we een samenwerking aangegaan met de South Pole Group uit Zwitserland, erkend specialist op het gebied van compensatie van milieueffecten. Samen hebben we de keuze gemaakt om die CO2 compensatie te realiseren in een zeer succesrijk en impactvol project, dat ons weer verbindt aan het land waar de roots van Thika Travel liggen: Zimbabwe.

Langs de machtige Zambezirivier en het daarin afgedamde Meer van Kariba, wordt een oppervlak van bijna 800.000ha bebost en wildrijk gebied beschermd middels een van de omvangrijkste REDD+ projecten. Hierdoor ontstaat een enorme biodiversiteit-corridor, die de nationale parken van Chizarira, Matusadona, Mana Pools en Lower Zambezi in Zambia en 8 safari reserves met elkaar verbindt. Hiermee worden bossen behouden, wildlife beschermd en krijgt de arme lokale bevolking toegang tot schoon water, ontwikkeling, werk en een beter leven. Sinds de start van het omvangrijke project in 2011, zijn veel concrete resultaten geboekt, waaronder 18 miljoen ton CO2 dat niet in de atmosfeer terecht is gekomen, door het vermijden van ontbossing doordat alternatieven geboden werden.

Naast compensatie is reductie even belangrijk

Waar we evenzeer een zinnige bijdrage kunnen leveren, is in de reductie van de uitstoot van broeikasgassen. Veel van de door Thika Travel geadviseerde safari-camps, jungle-lodges of andere kleinschalige accommodaties kiezen voor een bewust energiegebruik. Solar panels zijn bijna gemeengoed in onze partnerkeuze en duurzame bouw en operations deden al lang geleden hun intrede. We adviseren zo veel mogelijk rechtstreeks te vliegen naar uw bestemming, want elke start en landing minder levert veel reductie van uitstoot op. En de moderne vliegtuigen van onze voorkeur onder de aanbevolen airlines veroorzaken aanzienlijk minder schadelijke uitstoot.

Nauw hierop aansluitend zijn onze adviezen, waar u het ons toelaat, tot diepgaandere beleving ter plaatse door langer ergens te verblijven. Twee nachten in een safari camp of jungle-lodge is eigenlijk zonde. Pas na 3, 4 of meer nachten apprecieert u de bush pas echt en maximaliseert u de wildlife  ontmoetingen. Hier komt onze liefde voor safari’s te voet of kano weer naar voren. Een verblijf in Kaapstad of Buenos Aires, zelfs in Delhi, biedt zó veel meer en bijzonderder belevingen, als de drang van de hoogtepunten er af is.

Graag laten we ons uitdagen, u te overtuigen tot ‘slow travel’. U zult blij zijn met ons advies…

Financiële ondersteuning versus actieve betrokkenheid

Waar donaties vanuit onze klanten aan de Thika Foundation financiële ondersteuning van geselecteerde projecten mogelijk maakt, zien we een andere, minstens even toe te juichen ontwikkeling: actieve betrokkenheid en inzet van tijd en skills door Thika reizigers. Ooit begonnen vanuit de vraag van klanten om te adviseren bij de invulling van een GAP periode vppr de kinderen in natuur of wildlife, zien we ook een toenemende interesse vanuit young professionals en milennials, voor wie het materialistische niet meer het hoogste goed is, voor een zinvolle invulling van een early 30’s career break of een sabbatical. Ze doneren graag de opgedane expertise en skills en hun tijd aan aantrekkelijke projecten in de natuur of bij wildlife. Ze worden hierin aangevuld door klanten die een verlenging zoeken van hun werkende leven of na de verkoop/overdracht van het eigen bedrijf en hun opgebouwde expertise ten goede willen laten komen in bestemmingen van Thika Travel.

Boardroom of familie?

Tot slot zien we een wellicht nóg interessantere ontwikkeling binnen de door Thika Travel verzorgde incentive en boardroom-in-the-bush breaks. Ook hier wordt steeds vaker een onderdeel in de trip opgenomen ter ondersteuning van natuurprojecten en lokale bevolking. Spraakmakend voorbeeld is het nog immer zeer actieve initiatief vanuit importeur en dealers van Suzuki Nederland, die in 2004 ter completering van een aantal bijzondere incentive-reizen met Thika Incentives naar Tanzania de Suzuki Rhino Club oprichtten. Thika Travel ondersteunt op haar beurt weer de inspanningen van deze stichting. In hun voetspoor volgden andere bedrijven.

Verdieping zien we ook bij onze 2 of 3-generatie familiereizen, die hun eigen bijdragen aan natuurprojecten leveren. Huwelijksverjaardagen worden in toenemende mate gevierd tijdens een bijzondere reis met de – extended – familie. Vaak hoort bij het blije vieren ook een – klein of groter – stuk zingeving middels hands-on bijdragen of wil men een deel van het totaalbudget voor die viering goed besteden.

Giving Back of het opnemen van een actieve bijdrage tijdens een reis of aansluitend op de reis of adopteren en tijdens de reis bezoeken van een project van de Thika Foundation. Graag zetten we hier ons netwerk in voor contacten en advies. Als er een combinatie gemaakt kan worden met – toekomstige – projecten van de Thika Foundation, is onze cirkel rond om de impact ter plaatse te vergroten.

Partners & Projecten

South Pole Group

South Pole Group ontwikkelt projecten die klimaatverandering tegengaan, de lokale bevolking ondersteunen en de natuur beschermen. South Pole is in 2007 als spin-off van de technische universiteit in Zürich (ETH) door vijf studenten opgericht en nu werken er 200 klimaatexperts wereldwijd aan het ontwikkelen van projecten en aan vele andere activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Inmiddels heeft South Pole meer dan 500 klimaatprojecten ontwikkeld. Alle projecten die South Pole ontwikkelt, worden gecertificeerd door een kwaliteitskeurmerk en gecontroleerd door een onafhankelijke organisatie. Omdat er geen schakels zitten tussen South Pole en de lokale ondernemers, ingenieurs en ngo’s die het project dagelijks runnen, komt zo veel mogelijk geld direct bij de projecten terecht. Voor meer informatie over South Pole, kijk op www.southpole.com.

Beschrijving CO2-compensatie

Door de CO2-uitstoot van uw reis te compenseren helpen we om ergens anders op de wereld dezelfde hoeveelheid CO2 te voorkomen. Dit doen we door het ondersteunen van projecten die dankzij onze financiële steun CO2-uitstoot kunnen vermijden, bijvoorbeeld door het voorkomen van houtkap en door waterputten te bouwen zodat er geen water gekookt hoeft te worden voordat het drinkbaar is. Niet alleen wordt er dankzij het project CO2-uitstoot vermeden, maar er worden ook nieuwe banen gecreëerd, de levensomstandigheden verbeterd en de natuur beschermd. Met CO2-compensatie doet u dus iets terug voor het klimaat én voor de lokale bevolking (in landen die vaak het minst hebben bijgedragen aan klimaatverandering).

Het gekozen Kariba REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) Forest Protection project kent een VCS certificering. VCS is het meest gebruikte keurmerk voor klimaatprojecten waarvan de certificaten op de vrijwillige markt worden verkocht. De VCS-standaard stelt strenge kwaliteitseisen aan de projecten. Voor projecten met een bijzonder positief effect op het behoud van de biodiversiteit is er de mogelijkheid om naast het VCS-keurmerk, ook met de Climate, Community & Biodiversity standaard (CCBS) te worden gecertificeerd. Het Kariba project is zowel door VCS als door de Climate, Community and Biodiversity standaard gecertificeerd en dient daarom als uitstekend voorbeeld van een bosbeschermingsproject dat een bijzondere bijdrage levert aan natuur- en dierenbescherming. Bovendien levert het project ontzettend veel voordelen voor de lokale bevolking op en draagt het bij aan de duurzame ontwikkeling in deze regio.

Saving forests, protecting wildlife and changing lives

Since the Kariba REDD+ (Reduced Emissions from Deforestation and Degradation) project launched in 2011, more than 18 million tonnes of CO2 have been prevented from entering the atmosphere. The project has also supported the independence and wellbeing of local communities.

The Context

Zimbabwe has been torn apart by war, civil unrest, economic collapse and population growth. Over the past twenty years, desperate communities have delved deeper into the forests, clearing for farming and fuel for their rudimentary homes. As a result, more than a third of Zimbabwe’s majestic forests are now gone.

The Project

The Kariba project ensures that 784,987 hectares of forest and wildlife on the southern shores of Zimbabwe’s Lake Kariba are now protected. As one of the largest registered REDD+ project by area, it sits between the Chizarira, Matusadona and Mana Pools National Park (which is also a World Heritage Site), and Lower Zambezi National Park in Zambia. By connecting these four national parks and eight safari reserves, this project area forms a giant biodiversity corridor, ensuring the protection of an expansive rainforest and numerous vulnerable and endangered species, including: the African elephant, lion, common hippo, lappet-faced vulture and southern ground hornbill.

The Benefits

Beyond protecting the environment, a range of activities support the independence and wellbeing of local communities. Better health care is implemented through improving clinic amenities, infrastructural development such as new roads and new boreholes improve daily life, while school subsidies are made available for the poorest quartile of the population. Project activities such as conservation agriculture, community gardens, beekeeping training, fire management and ecotourism create jobs and facilitate sustainable incomes that benefit the community.