Door de aard van onze reizen, die gezamenlijk en in nauw overleg met u op maat worden samengesteld, ontstaat een zeer persoonlijke en servicegerichte relatie met onze klanten. Daarbinnen is het vanzelfsprekend dat Thika Travel professioneel omgaat met de gegevens die ons verstrekt worden.

Ook bij uw bezoek aan de Thika Travel website respecteren wij de privacy van bezoekers en wordt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk behandeld. U kunt er op vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of anderszins ter beschikking stellen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

ONLINE PRIVACY

Contactformulier

Wanneer u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig zijn voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Nieuwsbrief

Wij bieden u een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van reizen, onze bestemmingen, onze diensten, de Thika Foundation en aanverwante zaken. Bij aanmelding vragen we u expliciet of uw e-mailadres mag worden toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

In beperkte frequentie versturen we nieuwsbrieven naar iedereen die zich hierop inschreef. We gebruiken een systeem dat op basis van o.a. de links waar u op klikt bepaalt welke nieuwsbrieven u verder ontvangt. Zo maken we de informatie die u van ons ontvangt zo relevant mogelijk.

Sociale kanalen

Op deze website zijn knoppen opgenomen om webpagina’s die u aanspreken te kunnen delen met bekenden en op de sociale netwerken van Facebook, Pinterest, Twitter, Linkedin en Whatsapp. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door het betrokken sociale kanaal zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie hieronder). Wilt u weten wat deze partijen doen met de gegevens die zij met deze codes verwerken? Lees dan de privacyverklaringen van Facebook, Pinterest, Twitter, Linkedin, en Whatsapp.

Cookies

Om de website goed voor u te laten functioneren, maakt Thika Travel gebruik van cookies. Cookies registreren uw surfgedrag anoniem. Zo kunnen wij geanonimiseerd surfgedrag analyseren in Google Analytics en Hotjar en profiteert u bij een volgend bezoek van een optimaal functionerende website. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bekijken van de website geen cookies gebruikt.

 

UW GEGEVENS

Thika Travel hecht veel waarde aan de relatie van haar klanten en potentieel geïnteresseerden.  Hieronder geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met de ons toevertrouwde persoonsgegevens. Thika Travel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens – Wanneer en Waarom?

Thika Travel verzamelt, verwerkt en gebruikt alleen de persoonsgegevens die ons door onze klanten en geïnteresseerden ter beschikking worden gesteld. Wij zullen deze door u aan ons beschikbaar gestelde persoonlijke gegevens alleen voor doeleinden verzamelen, verwerken en gebruiken binnen het kader van ons werk en de van toepassing zijnde wetten op de gegevensbescherming. Uw persoonlijke gegevens worden door ons opgeslagen en gebruikt om het contact zo soepel mogelijk te maken en daarvan gebruik maken na door u verleende toestemming, bijvoorbeeld wanneer u ons per telefoon, e-mail of via ons contactformulier contacteert, ten behoeve van het ontwerpen en uitvoeren van reizen of wanneer u ons op andere wijze informatie wenst toe te sturen en ons daarvoor uw gegevens ter beschikking stelt. Wij bewaren de gegevens standaard voor een periode van zeven jaar. Daarna worden ze vernietigd, tenzij u ons toestemming geeft om de gegevens te behouden.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Persoonsgegevens – Hoe worden ze verwerkt?

Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt zich tot de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Uiteraard geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Wij zullen vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van bijzondere persoonsgegevens.

Tenslotte worden uw gegevens opgeslagen en gebruikt voor zover wij daartoe juridisch zijn verplicht, bijvoorbeeld op grond van overheids- of justitiële voorschriften of in het kader van een juridische procedure noodzakelijk mocht zijn.

De persoonsgegevens, die bij ons zijn opgeslagen worden door ons met technische en organisatorische maatregelen maximaal beschermd, teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Contractueel zijn de medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste standen.

Persoonsgegevens – Bijwerken

U heeft wettelijke rechten op informatie over de persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen en op correctie, verwijdering en blokkering van deze persoonlijke gegevens. Thika Travel richt zich op maximale, persoonlijke dienstverlening en u kunt van deze rechten het snelste gebruik maken door direct contact met ons op te nemen via telefoon of e-mail. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, kunnen helaas niet gewist worden, wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.

Tevens bevat elke nieuwsbrief een link om u uit ons bestand te verwijderen, of via uw profiel bijvoorbeeld de voor u interessante thema’s of communicatiemiddelen te kiezen of te wissen. Wij vragen uw begrip voor het feit dat de verwerking van uw blokkering / herroeping binnen onze systemen enige tijd vergt en u dus tussentijds mogelijk nog e-mails van ons zult ontvangen.

Vragen over de gegevensbescherming?

Indien u vragen hebt over de gegevensbescherming of gebruik wilt maken van rechten of aanspraken betreffende uw persoonlijke gegevens, kunt u contact opnemen met onze afdeling marketing (marketing@thika.nl) of telefonisch, in Nederland via 0346-242526 en in België via 03-4511400.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de eigenaar van Thika Travel, Joost Tania via genoemde telefoonnummers.

Disclaimer

De inhoud van deze verklaring kan en zal af en toe wijzigen, zonder expliciete waarschuwing vooraf, bijvoorbeeld omdat door aanpassing van de wetgeving of onze website. Dit statement is op 30-04-2018 voor het laatst aangepast.